I. Kaligrafov specijalistički seminar

Zagreb · 25. svibnja 2023 · Wespa Spaces · Zavrtnica

Sok, čokolada, majoneza i pašteta tek će adekvatno zapakirani u lijepoj kutiji, tubi ili bočici, krenuti na tržište. Ali, put od ideje do pakiranja može biti krivudav i dug.

Pakiranjem i ambalažom u proizvodnom poduzeću najčešće se bavi više službi – nabava, razvoj, kontrola, marketing, logistika – pa procesi uvođenja nove ambalaže ili učestale promjene na ambalaži mogu, predstavljati veliki izazov za praćenje i nadzor. Kako ih izbjeći i kako kvalitetno upravljati procesima pakiranja, odgovorit ćemo kroz niz zanimljivih tema.

TEME SEMINARA

 • Ambalaža danas i pogled u blisku budućnost
 • Zdravstvena ispravnost otisnute prehrambene ambalaže
 • Novi materijali i odabir adekvatnih ambalažnih materijala
 • Boje za tisak ambalaže i što znamo o migracijama
 • Deklariranje proizvoda i označavanje ambalaže 
 • Standardizacija ambalažnih materijala – izrada specifikacija, nacrta, definiranje tehničkih karakteristika i etalona ambalaže
 • Centralizirano vođenje procesa upravljanja promjenama na ambalaži (dizajn, deklaracije, oznake, formati, oblici…)
 • Razmjena mišljenja i networking

PREDAVAČI

Direktor i vlasnik studija Kaligraf, ekspert za područje produkcije ambalaže, pripremu za tisak i sve aspekte tehnoloških rješenja i optimizacije pakiranja

Profesorica na Katedri za grafičke materijale i tiskovne forme Grafičkog fakulteta u zagrebu – primarno se bavi istraživanjima svojstava grafičkih materijala i ispitivanjima zdravstvene ispravnosti grafičkih materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Voditeljica razvoja i tehnologije u tvrtkama Bakrotisak i Rotoplast, ekspert za inovacije u području ambalaže i razvoj novih materijala. Sigurnost proizvoda i održivi razvoj uvijek su u fokusu projekata kojima upravlja. Već duže vrijeme bavi se razvojem održive ambalaže

Direktorica kompanije za kontrolu deklaracija pri označavanju hrane i predmeta opće uporabe Simply Safe, stručnjakinja za sigurnost hrane i kozmetike. Ima doktorat iz mikrobiologije hrane i bogato iskustvo u laboratorijskom radu.

Ekspert za upravljanje ambalažom u proizvodnoj organizaciji, standardizaciju procesa i testiranje ambalaže u primjeni u studiju Kaligraf 

Ekspert za vođenje projekata i upravljanje procesima pripreme produkcije ambalaže u studiju Kaligraf 

PRIJAVA

 • Kotizacija za sudjelovanje iznosi 120€ + PDV po sudioniku.
 • Za više sudionika iz iste tvrtke kotizacija iznosi 100€ + PDV po sudioniku)
 • Prijaviti se možete putem prijavne forme u nastavku:

Slanjem obrasca za prijavu, prihvaćate ove opće odredbe:

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 2 dana prije početka seminara i to na osnovu predračuna koji ćete, nakon prijave, zaprimiti putem e-maila.

Sudjelovanje na seminaru možete otkazati isključivo u pisanoj formi – preporučljivo na email adresu kaligraf@kaligraf.hr

Kod otkazivanja seminara najmanje:

 • 5 dana prije održavanja: ne snosite nikakve troškove
 • 2 dana prije održavanja: snosite 50% visine kotizacije

U slučaju neotkazivanja u navedenim rokovima i nedolaska na seminar, kotizacija se naplaćuje u punom iznosu.

Kaligraf kao organizator zadržava pravo izmjene termina i mjesta održavanja seminara.

Kaligraf zadržava pravo izmjene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Kaligraf nije odgovoran za eventualno nepridržavanje ili otkazivanje programa/seminara usred okolnosti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila).

Ukoliko želite primati druge obavijesti o novim programima i seminarima te proizvodima KALIGRAF-a molimo da potvrdite na ovaj e-mail kako bi sačuvali Vašu e-mail adresu u navedene svrhe. Jednom dan pristanak uvijek se može opozvati jednostavnim slanjem e-maila sa predmetnim zahtjevom na dolje navedenu e-mail adresu.

Za više informacija obratite se na kaligraf@kaligraf.hr ili na telefon: +385 (0)1 2347722

Kontakt osoba: Željka Tihomirović